HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리

포토갤러리

제목 제3회 마을잔치 작성일 2018-10-08 조회수 2816

 

                                       제3회 마을잔치 개최 

 

                                        - 일시 : 2018.10.06(토)

                                        - 시간 : 11시30분~

                                        - 장소 : 소망모자원 강당

                                        - 대상 : 마을 어르신

 

                  태풍으로 인해 비가오고 궂은 날씨였지만  상,중이동 경로당 어르신들과

                  마을주민들이 많이 참석하시고 어머니들이 적극적인 봉사로 맛있는 음식을

                  만드시고 솔선수범으로 함께 봉사해주셔서 너무 감사드립니다.

                  소망가족들 덕분에 제3회 마을잔치를 성황리에 잘 마쳤습니다.

                

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                           
                   


first prv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next end