HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리

포토갤러리

제목 어머니 집단교육 작성일 2018-08-17 조회수 1621

 

                                                  어머니 집단교육


                                   - 일시 : 7.17/ 7,27/ 8,3/ 8,7/ 8,14 (5회기)

                                   - 시간 : 19:00~ 21:00

                                   - 대상 : 소망 어머니

                                   - 내용 : 어머니의 정서수준과 자아기능에 따른

                                              자기이해 및 행복지수 높이기

                                   - 강사 : 대구가족상담센터 한혜숙 강사님


                            

                            

 


first prv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next end