HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리

포토갤러리

제목 "엄마랑 나랑 소망 가족 캠프 " 작성일 2019-08-22 조회수 312 

                                             "엄마랑 나랑 소망 가족 캠프"                              가창 숯가마에서 소망가족캠프가 진행되었습니다.

                              즐거운 물놀이와 가족 노래자랑으로 행복한 시간을 보냈습니다.                                            - 일시: 2019.08.17(토)

                                            - 시간: 08:30~ 17:00

                                            - 장소: 가창 숯가마

                                            - 대상: 전체 세대

                                            - 내용: 체험활동(관계증진놀이) /

                                                      물놀이(실외수영장) / 가족 노래자랑


                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
                               

                               

                               

 


first prv 1 2 3 4 5 6 7 8 next end