HOME > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 9월 소망간담회 작성일 2019-09-25 조회수 17

 

 

                                                9월 소망간담회                                             - 일시: 2019.09.24(화)

                                             - 시간: 19:30~

                                             - 장소: 소망모자원 간담회

                                             - 대상: 생활자 전체


                                                     [ 신규 입소 세대 소개 및 선물전달]

                       

                       

                                         [ 9월 생일 어머니 소개 및 선물전달 ]

                       

 

                                                   [ 원장님 인사말씀]

                       

 

                       

                       

 

 

 

 

 


 

 


번호 제목 작성자 조회수 작성일
now_gul 9월 소망간담회 관리자 17 2019-09-25
301 함께하는 사랑밭 후원 관리자 12 2019-09-24
300 대구환경공단 사과 후원 관리자 14 2019-09-11
299 현대자동차 추석선물 후원 관리자 17 2019-09-09
298 삼성정밀(임순자 님) 후원 관리자 22 2019-09-06
297 서구의회 후원 관리자 23 2019-09-03
296 곰두리 이. 미용 봉사 관리자 14 2019-09-03
295 8월 간담회 및 약물오남용교육 간담회 1,958 2019-08-28
294 곰두리 이.미용봉사 관리자 28 2019-08-06
293 7월 간담회 관리자 343 2019-07-31
292 곰두리 이.미용봉사 관리자 49 2019-07-04
291 프로그램개발 및 운영세미나 관리자 81 2019-06-26
290 6월 간담회 관리자 58 2019-06-26
289 5월 간담회 관리자 64 2019-05-30
288 4월 간담회 관리자 88 2019-05-07
first prv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next end